Zasady reklamacji

Postępowanie z reklamacjami

1.  Każdy uczestnik zajęć organizowanych przez MGG Conferences Sp. z o.o. ma prawo wnieść reklamację.

2.  Reklamacja musi być wniesiona na piśmie, z wykorzystaniem formularza reklamacyjnego, stanowiącego załącznik do niniejszych Warunków ogólnych w ciągu 14 dni od zaistnienia zdarzenia, będącego powodem reklamacji.

3. Formularz reklamacyjny należy przesłać listem poleconym na adres MGG Conferences, 02-055 Warszawa, ul. Filtrowa 67 lok. 6/67,  faxem na nr +48 22 875 00 71 lub e-mailem na adres biuro@mgg-conferences.pl.

4.  Każdy przypadek zostanie przeanalizowany przez Zarząd firmy i Project Managera pod kątem zasadności zarzutów, z uwzględnieniem ocen pozostałych uczestników zajęć i prowadzącego oraz po zweryfikowaniu warunków i okoliczności, w jakich doszło do reklamowanych zdarzeń.

5.  W przypadkach uzasadnionych reklamacji/wystąpienia zdarzeń, jak między innymi:

  • nieobecność trenera
  • odwołania zajęć z przyczyn dotyczących organizatora w terminie realizacji
  • niedostępności sali szkoleniowej

reklamujący mają prawo do nieodpłatnego uczestnictwa w analogicznych zajęciach (dotyczy szkoleń komercyjnych oraz szkoleń współfinansowanych ze środków EFS) lub zwrotu kosztów za szkolenie (dotyczy wyłącznie szkoleń komercyjnych). Ponadto reklamujący mają prawo do zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie (jeśli dotyczy) do wysokości kosztów dojazdu środkami komunikacji publicznej: PKP, II klasa i/lub PKS (dotyczy szkoleń komercyjnych oraz szkoleń współfinansowanych ze środków EFS)


Strona wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Rozumiem, nie pokazuj więcej.