Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że firma MGG Conferences Sp. z o.o.
ul. Filtrowa 67 lok. 6/15,
02-055 Warszawa
przetwarza informacje pozyskane: 
 • w drodze indywidualnych kontaktów z klientami prowadzonych od kilkunastu lat, 
 • w drodze indywidualnych akcji telemarketingowych i e-mailowych
 • ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych, w tym z internetu oraz w sposób ręczny w związku z podaniem danych w trakcie współpracy bieżącej, 
tworząc bazę danych klientów.

Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: 
MGG Conferences Sp. z o.o.
ul. Filtrowa 67 lok. 6/15,
02-055 Warszawa
NIP: 5210120888
KRS: 0000180786,
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
ul. Mokotowska 5 lok.9, 00-640 Warszawa lub za pomocą poczty elektronicznej na adres email: rejestracja@mgg-conferences.pl

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

3. Administrator wykorzystuje Państwa dane wyłącznie jako dane kontaktowe - do kierowania zapytań ofertowych, nawiązywania bądź utrzymywania kontaktów/współpracy i relacji biznesowych, informowania o projektach, wydarzeniach, oferowanych usługach - m.in. poprzez przeprowadzanie kampanii informacyjno-reklamowych. Administrator nie udostępnia Państwa danych osobom trzecim.

4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim zostały one udostępnione nam przez Państwa lub przez źródła publicznie dostępne wskazane powyżej.

5. Państwa dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy, o których mowa w pkt. 4 powyżej.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesieniaskargi do organu nadzorczego.
Z powyższych praw można skorzystać poprzez:
 • kontakt e-mailowy pod adresem: rejestracja@mgg-conferences.pl
 • kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Mokotowska 5 lok.9, 00-640 Warszawa

7. Państwa dane zostały pozyskane poprzez podanie ich w trakcie naszych kampanii telemarketingowych i e-mailingowych zapytań, bądź ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), internetowych katalogów firm i podmiotów oraz w sposób ręczny w związku z podaniem danych w trakcie współpracy bieżącej.

8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Rozumiem, nie pokazuj więcej.